(Ironie s vážně míněným mezi řádky)

 

Ačkoli nepopírám velké zásluhy feministek z minulosti, které poukazovaly především na to, že žena je stvoření svobodné a v právech srovnatelné s muži, současné snahy těchto, jak se často označuje - feministických hnutí, mi připadnou spíše jako boj o rovnost pohlaví bez ohledu na pohlaví (např. snahy o zavedení vedle mateřské i povinné otcovské dovolené, nebo stejnoměrné zastoupení žen a mužů v podnicích...). Což ale tedy nevím, proč k tomu používají ono označení "feminizmus", když podstata slova v sobě zahrnuje cosi ženského nikoli bezpohlavního, jak by se z jejich bojů za eliminaci rozdílů mezi mužem a ženou dalo rozumět. Těmto tendencím nefandím a v duchu spílám na všechny ty "feministky", kvůli kterým si v práci těžké věci musím poodnášet sama, neboť se mi muži ostýchají nabídnout pomoc, abych si náhodou nemyslela, že tak demonstrují svoji sílu na úkor mé slabosti či hůř - nepovažovala jejich náklonnost za sexistické projevy. Ach jo - to jste nám to, holky feministický, pěkně zavařily!

 

Snad proto se mi v hlavě zrodila myšlenka tzv. superfeminismu!!! Šlo by o hnutí, které by usilovalo o společenské zohlednění žen a podporu jejich specifických potřeb plynoucí z ženství, tj. fyzické i psychické přirozenosti.

 

Namátkové návrhy spolku:
1. První dva dny měsíční periody ženy volno z práce i ze škol. Nevýhodou by sice byl snad až přílišný přehled o plodnosti zaměstnankyň, který by mohl být časem zneužit či využit, ale věřím, že absence hormony zmítající osoby na pracovišti by uvítali nejen ostatní zaměstnanci, ale i zaměstnavatel, čímž by se případné nedostatky ustanovení staly malichernými.

2. Distribuce abonentek do divadel a koncertních sálů po celé období těhotenství s možností nástupu na mateřskou od prvních dnů těhotenství z důvodů eliminace styku s blbcem a zajištění tak klidnějšího vývojového období budoucího občana.


3. Rok po porodu pojištěním hrazené úkony k regeneraci těla i ducha. Před nástupem do práce lázeňský pobyt jako součást končící rodičovské dovolené.


4. V období klimakteria (po prodělané pubertě dětí a nastupující manželovy druhé mízy) 50% slevy na zkrášlující kůry a rekondiční pobyty v psychiatrických léčebnách.


5. Při předložení vdovského listu výrazné slevy na kladkostroje, vysokozdvihy, štípačky na dřevo a jiné kompenzační pomůcky.

 

Těch výhod plynoucí z ženství by bylo víc. Fasování státních měsíčních přídělů čokolády nevyjímaje. Jen není třeba návrhy věcí uspěchat, nýbrž důkladně promyslet, aby o jejich přijetí nevznikaly zbytečné a zdržující okolky.

Zároveň by superfeministické hnutí podporovalo vývoj pomůcek typu: 

- GPS s možností napojení na elektronický systém aut zajišťující, mimo běžné slovní navigace "vlevo-vpravo",; přímé a na palubní desce jasné blikání do určitého směru. 

- Auta s otáčivou pozicí volantu a celé řídící jednotkou pro možnost jízdy stále vpřed i při couvání.

Oba vynálezy by jistě zvýšily dochvilnost něžného pohlaví na schůzkách a obchodních jednáních.

 

Ačkoli se návrhy mohou zdát příliš ekonomicky i jinak časově a sociálně nevýhodné, jsem přesvědčená, že ze spokojenosti žen plynoucích z těchto vstřícných opatření zohledňující ženskost by nakonec profitovala celá společnost, včetně mužů, manželů, dětí, pracovních kolegů i kolegyň...

 

 

 

 

 

 

P.S: Další náměty pro uplatnění superfeminizmu ve společnosti vítány.